Duy Khánh collection

Duy Khánh collection
Mai đây Hòa Bình
Con tàu chở đoàn người di cư
Về thăm đất Bắc thân yêu
Ðã xa lìa cả thời niên thiếu
Người tạo: vesviet
Ngày tạo: 1 tháng 11 năm 2011
Lượt xem: 3636
Số bài hát: 5 bài
Nghe Album

Ý KIẾN BÌNH LUẬN