Những album tạo bởi vesviet (4 album chia sẻ)

Tên album Bài hát Nghe
Tú Nhi 3 1576
Sau chiến 1 1103
Tình anh lính chiến 4 3285
Duy Khánh collection 5 3618