Distance

Tác giả: Mai & Lupi

Ca sĩ: Mai & Lupi

Trong màn đêm nghe tiếng mưa. Anh giờ đây đã ngủ chưa. Hay còn đang thao thức với những nghĩ suy trôi lửng lơ. Anh liệu có nghĩ đến tôi. Dù chỉ là một chút tiktok đồng hồ. Hay chỉ là một giây nhớ thương vụt qua trong phút.

danh sách bài hát của ca sĩ Lupi