Dám Hay Không Dám

Tác giả: Yuno Bigboi

Ca sĩ: Yuno Bigboi

Anh còn phải học bài và chơi game giải trí. Không phải là dân chơi nên mấy em đi ra đi. Bận chăm sóc công ty nên không hề chăm mai thúy. Chỉ thích viết lách mấy bài tình ca và pha tí melody. Mấy anh bạn bê tha này thường hay.

Dám Hay Không Dám

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Yuno Bigboi

Anh còn phải học bài và còn chơi game giải trí. Không phải là dân chơi nên mấy em đi ra đi. Bận chăm sóc công ty nên không hề chăm mai thúy. Chỉ thích viết lách mấy bản tình ca và pha tí melody. Mấy anh bạn bê tha này.

Mlem Mlem

Tác giả: JustaTee

Ca sĩ: JustAtee & Min & Yuno Bigboi

1. Hallo? Đoán xem ai đây. Buông đôi chân slo-mo lạc bầy. Nom như đang lắng lo 1 điều gì đấy. Nhìn thấy rõ trên khuôn mặt gầy. Bao nhiêu công lao ăn, học này. Mà tương lai như áng mây màu đen lấp đầy. Ngoài kia có nắng.

danh sách bài hát của ca sĩ Yuno Bigboi