Tôi Là Ai Trong Em

Tác giả: Việt Anh

Ca sĩ: ERIK (St.319)

Ca sĩ khác: Nguyễn Hoàng Dũng

Nếu ngày mai đi qua những khoảng trời thông xanh. Nếu thời gian quay lại, có mối tình mang tên. Những khoảng trời thông xanh, bỗng trở thành xa xôi. Như là ánh mắt nào, lúc ta chào tạm biệt. Muốn nói em nghe về giấc.