Dạ Văn Quyên - Tình Chồng Vợ Nghĩa Phu Thê

Tác giả: Trần Thiên Hùng

Ca sĩ: Bạch Liên Hương

Ca sĩ khác: Tư Xuân (Tân Uyên); Hoàng Thu Diệp; Bạch Long Nhi; Ngọc Hiền & Thiên Hùng; Hồng Vân & Thiên Hùng

1- (------) (------). (------) Muối dưa (oan). Đồng cam (liu) sớt chia (liu).-----. Vợ chồng (xề).----- nghĩa nặng tình sâu (oan). 2- Tháng ngày (xề) tấm mẳn (ú).-----. Ấm lạnh bên nhau (oan) (------). Tay (liu) trong.

danh sách bài hát của ca sĩ Bạch Liên Hương