Anh Đã Xây Cả Tòa Lâu Đài

Tác giả: Nasty5 & Xám

Ca sĩ: Nasty5 & Xám

Anh đã xây cả tòa Lâu đài, anh đâu biết tình mình phai mau. Đã hứa bên nhau thật Lâu dài, bên anh giờ chẳng còn ai đâu. Em ơi sao em lại vô tình, để anh lại cùng với niềm đau. Em đi để anh lại một mình, để anh lại bước đi.

danh sách bài hát của ca sĩ Nasty5