Ai Thật Lòng Thương Em

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lý Tuấn Kiệt HKT

Và em đã đến sắp xếp. Những rối bời tim anh. Khiến bao muộn phiền. Trở nên nhẹ nhàng. Có ai chưa thất bại. Có ai chưa nghĩ mình sai. Có ai trân trọng. Một lòng muốn yêu chân thành. Vì nụ cười ấy như đã. Khiến anh.

danh sách bài hát của ca sĩ Lý Tuấn Kiệt HKT