Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay

Tác giả: Hoàng Dũng

Ca sĩ: Thành Luân

Ca sĩ khác: Hà Anh Tuấn; Hoàng Dũng

Còn ngày nào chưa biết khóc cười. Gieo nỗi niềm lên cánh tay đưa. Cha giờ về bạn với mây trời. Mang nắng về nhuộm giấc mơ con. Mây nhẹ trôi xa bóng trăng rồi. Còn có buồn khi không thấy cha. Mang nét buồn nhoà theo năm.