Ave Maria

Tác giả: Gounod

Ca sỹ thể hiện: Richard Clayderman

Cầu xin Mari-a ! Thấm nhuần một lòng thương chúng ta. Đoái hoài một đàn con xót xa. Mến trìu một bàn tay thiết tha của người. Mẹ ôi ! Mà lòng trinh tiết toả ngời. Người mà tình thiêng muôn đời. Quỳ niệm, một vòng hoa.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Gounod