Ép Duyên

Tác giả: The 199X, Yuni Boo

Ca sĩ: Nam Anh & Yuni Boo

Một chiều tàn nắng phai. Nhìn theo dáng ai khuất sau lưng đồi. Bỏ lại đây là những tháng năm biết bao ngày sương gió. Người theo chốn phiêu bồng. Để lại đây nỗi nhớ rêu phong. Có người hoài thương ước hẹn trăm năm. Em nỡ.

Họa Phúc Trăm Năm

Tác giả: Tây Giang

Ca sĩ: Tây Giang & Yuni Boo

Chiều buồn, có ai đang một mình. Khóc than kẻ phụ tình, dòng sông lặng thinh. Chờ hoài, bóng ai giữa chiều tà. Sắc son ôi ngọc ngà, kiệu hoa người ta. Than ôi nàng sắp lấy chồng, sắp mang pháo đỏ rượu hồng. Xe hoa sắp đón.

Thương Thì Nói Ra Đi

Tác giả: Tây Giang

Ca sĩ: Gia Huy Singer & Yuni Boo

Duyên lỡ hẹn mình xa, thôi bẻ bàng mình ta. Em về nơi lầu hoa đài cát ngọc ngà. Ôm nỗi buồn sầu vương, thao thức vì còn thương. Em giờ về một lối, ta đi một đường. À ơi ơ hời, người xa vời vợi. Bóng trăng ngả cuối nẻo có.

danh sách bài hát của ca sĩ Yuni Boo