Shoot My Shot

Tác giả: Joyner Lucas & Juicebox Slim

Ca sỹ thể hiện: Joyner Lucas

Are we up? Yeah, yeah, yeah, yeah (Joyner). Yeah, yeah, yeah, yeah. Shootin' my shot, shootin' my shot. I'm shooting my shot, I ain't gon' miss. I'm gon' splash, I'm gon' swish. Oh,

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Juicebox Slim