Lang Thang

Tác giả: Phan Kiên

Ca sĩ: Phan Kiên

Ca sĩ khác: Henry Chúc; Kiều Nga

Ta lang thang như bầy nai hoang. Bên hoa rừng dòng suối xanh reo. Ta ca vang giữa trời bao la. Như mây ngàn thấp thoáng trên cao. Ta mơ xa như bầy chim di. Trong mây hồng và nắng ban mai. Cho yêu thương ngập đầy không.

danh sách bài hát của ca sĩ Phan Kiên