Crush 2

Tác giả: W/n

Ca sĩ: W/n & Tez & Tien

Một mình em ở đây. Lặng thầm mãi lướt face. Đợi chờ anh đấy nhưng. Chẳng thấy xuất hiện. Uhhh. Mặc kệ biết đúng sai. Mình ngồi đến sớm mai. Nhìn lại đôi khi mặt trời. Vừa mới lên. Mùa hạ dần ghé chơi. Chợt nhìn anh chút.

danh sách bài hát của ca sĩ Tez