Chương 2 Của Tương Lai

Tác giả: WEAN & Tenkitsune & MCK

Ca sĩ: WEAN & MCK & Tenkitsune

Wean:. It’s gonna be alright. Tương lai ở trong đầu. Yeah tao mãi mong cầu. Không ai sẽ không giàu. Trai 20 sao phải âu sầu. Yeah tao cũng như mày. Ai ai cũng như mày. Đi qua những tháng ngày mà không có gì trong.

Một Người Vì Em

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: WEAN

Wean to dale. Vài người làm em đắm say (i know). Vài người mà em nắm tay (i know). Vài người làm em ngất ngây đêm ngày. I know you, love it ! Một người vì em trắng tay(I am). Một người mà em chẳng hay (Am I ?). Một người.

She Said...

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: WEAN & NAOMI

She told me don't worry tonight. Feel this song and stay high. Angel falls from the sky, i know u are. Baby, i love this pain. Feel the rain in my chest. Singing blues in my head. Let's roll the dice (yeah.

danh sách bài hát của ca sĩ WEAN