Chương 2 Của Tương Lai

Tác giả: WEAN & Tenkitsune & MCK

Ca sỹ thể hiện: WEAN; MCK; Tenkitsune

Wean:. It’s gonna be alright. Tương lai ở trong đầu. Yeah tao mãi mong cầu. Không ai sẽ không giàu. Trai 20 sao phải âu sầu. Yeah tao cũng như mày. Ai ai cũng như mày. Đi qua những tháng ngày mà không có gì trong.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ MCK