Hòn Đá Cô Đơn

Tác giả: Weboys

Ca sĩ: Tuấn Kuppj

Ca sĩ khác: Weboys; Ái Phương; Magic Z; Weboys (remix)

Có hòn đá cô đơn xa xăm. Đứng ở đó cớ sao một mình. Phải chăng đá cũng thất tình. Hòa niềm đau với ta? Có chị gió bay ngang qua (đây). Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình. "Này cậu trai thất tình! Buồn làm chi hỡi em?". Có.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuấn Kuppj