Chỉ Mong Chưa Bắt Đầu

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Danh Phạm

Nếu đã quá vội vàng ,yêu thương chi để rồi, mất nhau được chi , người đi ,rời anh , nếu lúc trước chẳng nói thành lời ,thì giờ đây ta đâu cạn lời ,nhìn nhau ,mà đau..đau.. Yêu thương ấy xa rồi ...để lại anh bao nỗi u.

danh sách bài hát của ca sĩ Danh Phạm