Thanh Xuân Không Trở Lại

Tác giả: Nguyễn Minh Cường

Ca sĩ: Jay Quân

Cười lên em nhé hãy cố mạnh mẽ dẫu biết rằng sẽ chia cách muôn đời. Tình yêu phơi phới nay xa tầm với trách ai buông lơi không lời biệt ly. Tuổi thanh xuân theo con sóng cứ trôi đi không khi nào ở lại. Sợ ngày mai thời gian.

danh sách bài hát của ca sĩ Jay Quân