Đò Dọc Đò Ngang

Tác giả: Dân Ca Miền Nam

Ca sĩ: Phương Đại & Tài Lương (trước 75)

Ca sĩ khác: Thùy Trang & Thành Lộc; Hương Lan & Chí Tâm

Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan. Em lái con đò ngang anh mang con đò dọc. Anh lái con đò dọc, em trở con đò ngang. Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan. Hai ta một lòng, khoan hỡi hò khoan. Sao không đồng lòng mang.

danh sách bài hát của ca sĩ Tài Lương