Đò Dọc Đò Ngang

Tác giả: Dân Ca Miền Nam

Ca sỹ thể hiện: Thùy Trang; Thành Lộc; Hương Lan; Chí Tâm; Phương Đại; Tài Lương

Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan. Em lái con đò ngang anh mang con đò dọc. Anh lái con đò dọc, em trở con đò ngang. Khoan hỡi hò khoan, khoan hỡi hò khoan. Hai ta một lòng, khoan hỡi hò khoan. Sao không đồng lòng mang.

Lý Chim Quyên (Gọi Cố Nhân)

Tác giả: Dân Ca Miền Nam

Ca sỹ thể hiện: Phượng Mai; Tài Linh

Năm canh dài thương nhớ ai. Ngủ không yên, ngủ không yên. Suốt đêm trường triền miên. Ai qua cầu không chờ nhau. Nỡ tâm nào, để âu sầu. Khóc cho đời thương đau. Ôi kỷ niệm như cánh chim. Biết đâu tìm, giữ trong lòng. Với.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dân Ca Miền Nam