Bỏ Thương Vương Tội

Tác giả: Hùng Quân

Ca sĩ: Trần Mỹ Ngọc

Giờ ngày ta ở bên nhau chắc sẽ không còn như lúc ban đầu. Vì trái tim anh đã chót âm thầm trao đến ai rồi. Giờ thì đứng giữa chênh vênh, bước tiếp hay dừng lại thì cũng đau lòng. Hỏi anh buồn không nếu chúng ta dừng xa lạ.

danh sách bài hát của ca sĩ Trần Mỹ Ngọc