Biết Thế Không Lấy Vợ

Tác giả: Sơn Kyo

Ca sĩ: Sơn Kyo

Không lấy vợ. Biết thế không lấy vợ. Không lấy vợ. Thà chết chứ không lấy vợ. Không lấy vợ. Biết thế không lấy vợ. Không lấy vợ. Thà bị hoạn chứ không lấy vợ. Chấm dứt cuộc sống vui vẻ độc thân, biết thế không lấy vợ. Mất.

danh sách bài hát của ca sĩ Sơn Kyo