Biết Thế Không Lấy Vợ

Tác giả: Sơn Kyo

Ca sỹ thể hiện: Sơn Kyo

Không lấy vợ. Biết thế không lấy vợ. Không lấy vợ. Thà chết chứ không lấy vợ. Không lấy vợ. Biết thế không lấy vợ. Không lấy vợ. Thà bị hoạn chứ không lấy vợ. Chấm dứt cuộc sống vui vẻ độc thân, biết thế không lấy vợ. Mất.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Sơn Kyo