Bài Ca Ngàn Trùng

Tác giả: Kim Long

Ca sĩ: Ca Đoàn

Ca sĩ khác: Hoàng Oanh; Ca Đoàn Thiên Cung; Ca Đoàn Sao Mai

Ðây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm đượm máu đào. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. 1. Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn.

Hoan Ca Phục Sinh (Bà Maria)

Tác giả: Hùng Lân

Ca sĩ: Ca Đoàn

Ca sĩ khác: Như Mai; Ngọc Huệ; Lê Anh & Việt Thắng

Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì, trên đường bà thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe. Tính tang tang tình tình tang tang ố tang. 1. Tôi là tôi đã thấy nấm mồ của Ðức Kitô. Người đã sống lại, và đã ra.

danh sách bài hát của ca sĩ Ca Đoàn