Hoan Ca Phục Sinh (Bà Maria)

Tác giả: Hùng Lân

Ca sĩ: Lê Anh & Việt Thắng

Ca sĩ khác: Như Mai; Ca Đoàn; Ngọc Huệ

Bà Maria ơi, trên đường bà thấy những gì, trên đường bà thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe. Tính tang tang tình tình tang tang ố tang. 1. Tôi là tôi đã thấy nấm mồ của Ðức Kitô. Người đã sống lại, và đã ra.

danh sách bài hát của ca sĩ Việt Thắng