Mái Tóc Dạ Hương

Tác giả: Nguyễn Hiền

Ca sĩ: Thùy Nhiên (trước 75)

Ca sĩ khác: Vũ Khanh; Tường Vũ (trước 75); Thanh Lan (trước 75); Lệ Thu; Phạm Cao Tùng

Từ giã hoàng hôn trong mắt em. Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị. Của chút ân tình vương tóc quen. Từng bước lần theo trăng viễn khơi. Trong đêm còn mơ dáng ai cười. Tiếng cười như cõi thiên.