Em Bé Quê

Tác giả: Phạm Duy

Ca sĩ: Ban Việt Nhi (trước 75)

Ca sĩ khác: Thái Thanh & Thái Hằng (trước 75); Quỳnh Chi; Xuân Mai & Mỹ Lệ; Trang Thanh Lan & Quang Bình

Ai bảo chăn trâu là khổ. Chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau. Và miệng hát nghêu ngao. Vui thú không quên học đâu. Nằm đồi non gió mát. Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo. Em đánh vần thật mau.