Chạy Đi Rồi Tính

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Hứa Vĩ Văn & Việt Hương & V.A & Diễm My 9x

Chạy mau chạy chạy chạy mau. Tụi nó đang đuổi theo ở đằng sau. Chạy đi chạy chạy chạy đi. Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì. Chạy mau chạy chạy chạy mau. Tụi nó đang đuổi theo ở đằng sau. Chạy đi chạy chạy chạy đi. Để tao coi.

danh sách bài hát của ca sĩ Diễm My 9x