Chạy Đi Rồi Tính

Tác giả: Chưa Biết
Chạy mau chạy chạy chạy mau
Tụi nó đang đuổi theo ở đằng sau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
Chạy mau chạy chạy chạy mau
Tụi nó đang đuổi theo ở đằng sau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
Nó đang ở đằng xa
Nó nó nó đang ở đằng xa
Nó đang lại gần ta đó đó
Nó nó nó đang lại gần ta
Tránh ra cho tui qua
Tránh tránh tránh ra cho tui qua
Nước nước nước sôi nè mấy má
Mau mau tránh tránh ra cho tui qua
Chạy đi nào đừng nhìn lại phía sau
Hãy chạy mau
Hãy chạy mau đi
Chạy đi nào đừng nhìn lại phía sau
Hãy chạy mau
Hãy chạy mau mau mau
Chạy mau chạy chạy chạy mau
Tụi nó đang đuổi theo ở đằng sau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
Chạy mau chạy chạy chạy mau
Tụi nó đang đuổi theo ở đằng sau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
Đằng kia kìa
Chạy
Chạy mau chạy mau
Chạy
Tụi nó đang đuổi ở đằng sau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
Chạy đi
Hahaha
Chạy đi
Chạy mau chạy mau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
Nó đang ở đằng xa
Nó nó nó đang ở đằng xa
Nó đang lại gần ta
Nó nó nó đang lại gần ta
Tránh ra cho tui qua
Tránh tránh tránh ra cho tui qua
Nước nước nước sôi nè mấy má
Mau mau tránh tránh ra cho tui qua
Chạy đi nào đừng nhìn lại phía sau
Hãy chạy mau
Hãy chạy mau đi
Chạy đi nào đừng nhìn lại phía sau
Hãy chạy mau
Hãy chạy mau mau mau
Chạy mau chạy mau
Tụi nó đang đuổi theo ở đằng sau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
Chạy mau chạy chạy chạy mau
Tụi nó đang đuổi theo ở đằng sau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
Đứng lại
Chạy
Đứng lại
Đứng lại
Chạy
Tụi nó đang đuổi ở đằng sau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
Chạy
Hahaha
Chạy đi
Chạy mau chạy mau
Chạy đi chạy chạy chạy đi
Để tao coi tụi mày chạy kiểu gì
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Bằng Lăng Tím
Bài này đã được xem 401 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4