I Don't Like To Slepp Alone

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Don Hồ & Trizze

Có mấy ai khi đêm xuống dần. Nghe sao hoang lạnh xót xa. Có những khi đêm sao quá dài. Mong anh bên thềm trao giấc mơ. Với lấy tay ôm sát lòng cho. Không gian trôi bao khát khao. Sẽ đắm say bỏ quên thói đời. Môi anh bên em.

danh sách bài hát của ca sĩ Trizze