Hương

Tác giả: Hứa Kim Tuyền

Ca sĩ: Văn Mai Hương & Negav

You shoot me at the first time! Mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười... Và em tan đi trong phút giây. Trót say người, muốn bên người, sánh đôi người... Okay. Let's do something for this boy. Lại thật gần anh em.

danh sách bài hát của ca sĩ Negav