Này Em Có Nhớ (Này Anh Có Nhớ)

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ca sĩ: Phương Ngọc

Ca sĩ khác: Lê Hiếu; Đức Tuấn; Đồng Lan; Khánh Ly; Khánh Hà; Thùy Dương; Elvis Phương; Phạm Cao Tùng

Chúa đã bỏ loài người. Phật đã bỏ loài người. Này em xin cứ phụ người. Này em xin cứ phụ tôi, đời sống quanh đây có vạn lời mời, đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào. Đời đã quen với những kiếp xa nhau.

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Ngọc