Tết Thì Sao Ta

Tác giả: Bii Võ & Duy Andy

Ca sĩ: X2X & Duy Andy

Hoa mai tươi, đua sắc muôn nơi. Cầu mong một năm mới vui. Ta bên nhau, canh bánh chưng xanh. Cầu mong năm mới êm xuôi. Tết đã đến, tết đã đến, tết đã đến rồi. Tết đã đến, xách vali nào mình đi thôi. Tết đã đến, tết.

danh sách bài hát của ca sĩ Duy Andy