Missin Ya (Kriss Raize Mix)

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Wiz Khalifa & R.J & Diddy & Dorrough

I know that I'm missin' ya. Said I know that I'm missin' ya. I know that I'm missin' ya. Try to get in your life. Living my dreams down deep inside. Lying at the corner at the back of my mind. I know I could only.

danh sách bài hát của ca sĩ Dorrough