Du Xuân

Tác giả: An Thuyên

Ca sĩ: 2M

Ca sĩ khác: Ái Vân; Minh Anh & Minh Ánh; Thanh Ngọc; Loan Châu

Du Xuân du Xuân í a í a. Đã hẹn cùng tình í a í a. Du xuân du xuân í a. Đã hẹn cùng tình í a. Đường Xuân tơ non gót son í a. Nón ba tằm em xoay trọn tháng Giêng. Du Xuân du Xuân í a. Tơ trời nhè nhẹ í a. Hạt.

danh sách bài hát của ca sĩ 2M