Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ

Tác giả: Nguyễn Văn Tý

Ca sĩ: Phạm Phương Thảo-Sỹ Thịnh

Ca sĩ khác: Hoàng Tùng & Trần Hồng Nhung; Vân Khánh; Việt Hoàn & Anh Thơ; Thu Hiền & Kiều Hùng; Thu Huyền & Đăng Thuật

Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn. Mà đời không ngại đào mấy con kênh. Ðắp hồ xây đập, ta đưa dòng nước ngọt. Để dòng mương nhỏ tắm mát quanh năm. Ruộng đồng ta thoả mơ uớc bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao.

danh sách bài hát của ca sĩ Phạm Phương Thảo-Sỹ Thịnh