Bài Hát Buồn

Tác giả: Quốc Bảo

Ca sỹ thể hiện: Hồ Lệ Thu

Đưa em xuống nơi này đáy âm u thời gian. Cho bàn tay em ve vuốt lời tôi. Ôi lời yêu tăm tối. Tim tôi sao yếu đuối cúi nhìn làn mi giếng sâu, cúi nhìn lan môi đớn đau, cúi nhìn tình tôi đã phai màu. Từ mai hoang vu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Bảo