Rockstar 101

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Rihanna & Slash

I told ya. I told ya. I told ya. Baby. Baby. Uh, uh. I told ya, baby. Uh-oh. I told ya, baby. Uh-oh. I told ya, baby. Uh-oh. I told ya, baby. Uh-oh. I told ya, baby. Uh-oh. I told ya. Got up in the club. Posted in the.

danh sách bài hát của ca sĩ Slash