Thả Tình

Tác giả: Huỳnh Thái Bình & Nhật Hạ;

Ca sỹ thể hiện: Nhật Hạ

Một chiều tìm ra cuối sông. Thả tình theo con nước trong. Một chiều em đến giữa đồng. Thả tình theo cánh gió lộng. Một thời yêu ai đắm say. Để rồi tan như khói mây. Một thời mang trái tim trao. Để rồi ôm những hư hao. Thả.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhật Hạ;