Crazee

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Đinh Hương & Nguyễn Xuân Lân

RAP intro:. X.l.a.n. If you wanna go crazy u should listing to this lady lady. Because she s crazy crazy. There s nothing maybe maybe. She ll haunt u daily daily daily let’s go. Khi màn đêm dần buông quay cuồng.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Xuân Lân