Sao Anh Lại Quát Em

Tác giả: DeeTee

Ca sĩ: DeeTee & Huyền Trang Lux

Là đàn ông khi làm sai anh khôgn biết phải làm sao. Ờ ờ thì thôi... em lặng im để cho anh nói đó được chưa. Một lời nói như bạc như vàng... Vậy mà a quát em như vậy sao. Vậy Ôkê.... vậy thôi.... anh đâu có yêu thương gì.

danh sách bài hát của ca sĩ Huyền Trang Lux