Knight Time

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Kirk Knight

What the fuck you know about the knight time? Alright, what the fuck you know about the knight time? I said, what the fuck you know about the knight time? I said, what the fuck you know about the knight.

danh sách bài hát của ca sĩ Kirk Knight