Look What You Made Me Do

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Joyner Lucas & Stefflon Don

Make sure you take that number down. 508-507-2209. Joyner (hold up a sec). Joyner (yeah, drop that shit). Woo, woo! Poison. You say that I'm toxic, I ain't had lots of.

danh sách bài hát của ca sĩ Stefflon Don