Mẹ Quê

Tác giả: LM. Cao Thăng

Ca sĩ: Cao Thăng

1. Nắng chiều vàng vọt sau rặng tre, khói bếp nhà ai len qua theo mái lá. Mẹ quê lưng cong lầm lũi đi vào sân nhặt chiếc lá rơi ngồi đếm tháng năm trôi. Gió vẫn sang chơi bên hiên nhà hỏi thăm mẹ có buồn hay vui. Đôi tay đan.