Playa

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Nelly & Mobb Deep & Missy Elliot

[Missy] Yeahhayyy, yeahhh. [Havoc] Yeah, uh-huh. [Missy] Yah.. [Missy] Yeahhayyy, yeahhayyy! [Havoc] Yeah.. fo' sho'. [Missy] Yeahh! Yah.. [Missy] Mmmm-mmm-mmm, mmmm-mmm-mmm. [Missy] Uhh, yah.. [Havoc] M-O-B-B.

danh sách bài hát của ca sĩ Missy Elliot