Soulja Girl

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Soulja Boy & I-15

[Soulja Boy:] Soulja Boy tell 'em. [I-15:] Yeah. [Soulja Boy:] Right now it's going down. [I-15:] Oh yeah. [Soulja Boy:] Looking for that Soulja Girl Ay. [I-15:] Oh yeah. [Souja Boy:] Ay ay ay ay. [I-15:] Damn watch me do it.

danh sách bài hát của ca sĩ I-15