Top Off

Tác giả: Jay-Z & Beyoncé & Future; Joe Zarillo; DJ Khaled

Ca sỹ thể hiện: Beyoncé; Future; DJ Khaled; Jay-Z

Ah, all that shit real too, ahhhh. I ain't gon' stop. I see the... I'm ain't gon' stop. I'm ain't... haha. We The Best Music. I took the top off the Maybach, I.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Future; Joe Zarillo; DJ Khaled