Thơ Lệ

Tác giả: Châu Đình An & Thơ: Trần Văn Lệ

Ca sĩ: Duyên Hằng

Ôi một bài thơ lệ mấy dòng. Mấy dòng thơ lệ hóa con sông. Em bơi thuyền nhỏ đùa con sóng. Vớt bọt bèo xem những mảnh lòng. Những mảnh lòng anh em ghép lại. Thấy gì lạnh buốt bóng trăng trong. Ngày xưa Lý Bạch ôm.