Hứa

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Andy Quách & Thái Foon (remix)

Có những lúc em cần. Anh nào hay biết. Có những lúc bên người. Anh thường gian dối. Những đắng cay cuộc đời. Anh giờ mới biết. Vì người đã bỏ ta đi thật xa. Để cho anh một mình. Nay ngồi nhung nhớ. Để cho anh một mình. Nay.

danh sách bài hát của ca sĩ Thái Foon